LẦN ĐẦU VÀO BỆNH VIỆN “GIẪY CHẾT”

IMG_1219Bài đã đăng báo Trẻ (Texas) ngày 15/10/2016

Bài viết này dành riêng cho những độc giả là người Việt Nam ở trong nước, chớ người ở xứ “giãy chết” hay đồng minh của bọn “giãy chết” không cần đọc, bởi nó là chuyện quá bình thường và thần dân xứ “giãy chết” coi như đó là hiển nhiên phải như vậy mỗi ngày (đứa nào không làm vậy tao kêu rầm lên thì chết với tao).

Tiếp tục đọc