TẠI HẠ “THA HƯƠNG NGỘ CỐ TRI”

MinhPhung
Nghệ sĩ Minh Phụng – Người đã đi rồi vào sương  khói, chỉ còn giọng hát để lại cho đời.

Ngày 11/10/2009, tại hạ post trích đoạn bài từ này lên trang Công lý và Sự Thật (blogspost) với tựa đề “Túy tửu hoàn đoạn trường”, gồm bản chữ Hán và bản dịch nghĩa.

Thời gian sau, tại hạ chuyển sang trang Sự Thật và Công Lý (WordPress) đã post lại bài này, bổ sung thêm bản dịch thành thơ do chính tại hạ viết ngày 17/3/2011.

“愁人道酒能消解.
原來酒示愁人害.
对酒越自量.
醉酒完断肠…”.

Tiếp tục đọc