ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 80

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 24/8/2016

IMG_11082Ăn cơm chiều xong thì cán bộ già đó trở vô nói:

– Ngày mai chị dậy sớm một chút chuẩn bị ra tòa nghe.

Tôi nói:

– Tôi đâu có biết giờ làm sao mà dậy sớm được.

– Sáu giờ tôi sẽ vô kêu chị. – Ông ta nói.

– Ừ, vậy được. – Tôi trả lời ông ta.

Tiếp tục đọc