ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 74

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 03/8/2016

IMG_1184Tôi nghe nó chịu lép năn nỉ tôi như vậy thì tôi nói:

– Ừ, cái đó bỏ cũng được. Tôi làm lại bao nhiêu cái mà không được.

Sau khi nó coi các đồ đạc bằng nhựa xong rồi. Nó thấy tôi đang đeo trên cổ hai dây tràng hạt, một dây màu đen và một dây màu trắng thì nó kêu tôi cởi ra cho nó coi.

Tiếp tục đọc

CHUỐI NẾP MIỀN TÂY

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 03/8/2016

Minh-hoa_Chuoi-nepChuối có rất nhiều loại, riêng ở Việt Nam đã có các tên gọi thông dụng như: chuối già, chuối xiêm, chuối sứ, chuối cơm, chuối sáp, chuối mật, chuối tiêu, chuối cau, chuối tây, chuối ngự, chuối hột, chuối rừng, chuối bù hương, chuối trứng cuốc, chuối lửa, chuối lá, chuối dong…

Tiếp tục đọc