HUYẾT ĐIỀN KÝ – Hồi thứ 1

Lời giới thiệu:

Sau một ngày ngồi thẳng đơ xương sống đến chai đít để đọc, xem, nghe… , tại hạ tức cảnh sinh… sự, bèn nổi hứng bắt chước tiền nhân, trổ tài “nối điêu”, vừa ngồi ăn cơm vừa viết truyện này. Mới viết được Hồi thứ Nhất thôi, nếu quý vị độc giả có yêu cầu nhiều nhiều thì tại hạ mới viết tiếp, bằng không truyện đến đây là chấm hết.

Tiếp tục đọc