ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 75

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 07/8/2016

TanLúc này bọn anh ninh đi theo dẫn giải tôi đã về hết rồi. Trần Văn Cao kêu thêm một thằng cán bộ trẻ nữa đi theo khiêng đồ cho tôi. Tôi cầm cái chiếu và bọc nylon đựng đồ nhẹ thôi. Vừa đi, Trần Văn Cao vừa nói:

– Chị cãi nhau làm gì cho mệt vậy?

– Nói ngu như vậy không cãi mới lạ. – Tôi nói. – Như cán bộ Cao thì tôi cãi làm gì. Gào to cũng mệt chớ sướng gì đâu. Nhưng không cãi không được, gặp loại đó phải cãi tới cùng.

Tiếp tục đọc