ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 77

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 13/8/2016

Tan9Tôi ăn cơm xong, gom mấy cái hộp nhựa, muỗng bỏ vô thau để đó, chớ đâu có nước mà rửa. Buổi chiều, trại nó kêu phát cơm nhưng tôi không nhận, vì đã có hộp cơm của Trần Văn Cao đưa cho hồi trưa rồi.

Tiếp tục đọc