ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 79

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 21/8/2016

IMG_10992Tôi quát lại nó:

– Trong phòng nước đâu mà tắm giặt. Nước chảy từng giọt tắm bao giờ cho xong. Mày dám không cho tao ra ngoài tắm giặt hả thằng chó kia.

Nguyễn Minh Hiển vội vàng bỏ đi. Mẹ mày thằng ranh kia, tiên sư bố mày, mày tưởng tao sợ mày chắc? Mày chưa biết tao à. Cỡ trung tá Nguyễn Thanh Liêm tao còn chửi té khói, trung úy như mày chỉ là con kiến. Tao sẽ cho mầy nếm mùi một trận.

Tiếp tục đọc