NGƯỜI TRUNG QUỐC NÓI VỀ HỒ CHÍ MINH VÀ TĂNG TUYẾT MINH

Chữ trên ảnh: 与胡志明婚姻时 的曾雪明 Dữ Hồ Chí Minh hôn nhân thời đích Tăng Tuyết Minh (Tăng Tuyết Minh trong thời kỳ hôn nhân với Hồ Chí Minh)
Chữ trên ảnh: 与胡志明婚姻时 的曾雪明
Dữ Hồ Chí Minh hôn nhân thời đích Tăng Tuyết Minh
(Tăng Tuyết Minh trong thời kỳ hôn nhân với Hồ Chí Minh)

Tuần qua, phóng viên Lê Quỳnh của BBC (Luân Đôn) đã có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với Giáo sư Hoàng Tranh, người đã hoàn thành tác phẩm “Hồ Chí Minh với Trung Quốc” vào năm 1987, và cuốn sách được in ba năm sau đó. Một số người nghiên cứu của Việt Nam đã tiếp xúc với tác phẩm qua bản dịch tiếng Việt do Trung Quốc ấn hành, mặc dù Việt Nam chưa chính thức xuất bản cuốn sách này. Giáo sư Hoàng Tranh hiện làm việc tại Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Tiếp tục đọc