GS HỒ TUẤN HÙNG: HỒ CHÍ MINH LÀ NGƯỜI KHÁCH GIA (TRUNG QUỐC)

Bìa sách “Hồ Chí Minh Sanh Bình Khảo” của Gs Hồ Tuấn Hùng
Bìa sách “Hồ Chí Minh Sanh Bình Khảo” của Gs Hồ Tuấn Hùng

Sách “HỒ CHÍ MINH SANH BÌNH KHẢO” (Khảo cứu về cuộc đời Hồ Chí Minh) do tác giả Giáo sư Hồ Tuấn Hùng (Đài Loan) dày công nghiên cứu trong nhiều năm qua, vừa được Nhà xuất bản Bạch Tượng Văn Hóa ấn hành tại Đài Loan vào ngày 01/11/2008 (mã số ISBN: 9789866820779).

Giáo sư Hùng sanh năm 1949, tốt nghiệp khoa Lịch sử của Trường Đại Học Quốc Lập Đài Loan, có kinh nghiệm giáo chức 30 năm đồng thời ông còn là viên chức cao cấp Giáo Dục Hành Chính.

Theo Giáo sư Hồ Tuấn Hùng, ông Hồ Chí Minh xuất thân là người dân tộc Hồ trong nhóm Khách Gia (Hakka, người Việt ở Bạc Liêu gọi là Hẹ) tại huyện Miên Lật, địa khu Đồng La, Đài Loan.

Tiếp tục đọc