MUỐN ĂN MẮM SẶC BẦN CHUA

Bài đã đăng Tuần báo Trẻ ngày 15/12/2015

MamSacNgười miền Tây Nam bộ ai mà không biết trái bần: “Thân em như trái bần trôi/ Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu?”. Lại cũng có câu “Bần cùng sinh đạo tặc”, nghĩa là nghèo mạt rệp sinh ra trộm cắp, có lẽ cây bần là thứ cây không có giá trị gì cho lắm trong đời sống người nông dân Nam bộ, nên mới có tên là bần? “Cảm thương ô dước, bời lời/ Cha sao mẹ sến, dựa nơi gốc bần” hay “Không thương em hổng có cần/ Trầm hương khó kiếm chớ đước bần thiếu chi”.

Tiếp tục đọc