PHỎNG VẤN CON RUỒI

DrRuoiTrong một ngày âm u đầy mây mù và lạnh lẽo ở Nam California, phóng viên báo Sự Thật và Công Lý tại hạ bỏ công ra rình mò, đeo đuổi mãi vẫn chưa bắt gặp được con ruồi nào. Mẹ cha nó chứ, cái xứ sở “tư bổn giãy chết” này ruồi cũng thiếu đến mức khan hiếm, chẳng bù cho quê hương đất nước của tại hạ, đến ăn cơm ban ngày cũng phải ngồi trong mùng ăn để tránh ruồi. Cuối cùng, tại hạ cũng bắt gặp một con ruồi đang ngó trước ngó sau dáo dác định phi ngang mặt tại hạ. Tại hạ bèn phóng theo, nắm đuôi nó lại, dí cái mi- cờ- rô vào ngay cái mõm nó để phỏng vấn.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn nhanh như chớp chạy của phóng viên (PV) và con ruồi (CR):

Tiếp tục đọc