20 BIỆN PHÁP “CAN THIỆP NỘI BỘ” NƯỚC MỸ

CoDaiBangVào Google search cụm từ “can thiệp nội bộ”+“Việt Nam” sẽ cho ra 10.400 kết quả trong vòng 0,27 giây. Đúng là một con số quá ấn tượng, đầy tính thuyết phục về việc nước Mỹ “can thiệp” quá xá là nhiều vào “nội bộ” Việt Nam ta.

Đơn cử một vài ví dụ gần đây nhất như sau:

– “Vì vậy, ngày 9/3/2013, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra thông cáo báo chí phản đối Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng cho Tạ Phong Tần. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị khẳng định “Việt Nam phản đối quyết định trao giải cho một cá nhân đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Đây là việc làm sai trái, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, không có lợi cho sự phát triển quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam”. 

Tiếp tục đọc