ĐƠN KHỞI KIỆN CỦA HỌ HÀNG NHÀ CHÓ

ChoMucKính thưa Quý Tòa!

Tôi là chó Mực, được họ hàng nhà Vện, Vàng, Khoang, Đốm cử làm đại diện để khởi kiện vụ việc có người lợi dụng danh nghĩa chó để làm chuyện tồi tệ, nhơ nhớp, gây tai tiếng xấu xa cho họ nhà chó chúng tôi.

Họ nhà chó chúng tôi vốn Trời sinh là loài đi bốn chân, nhưng chúng tôi có đầy đủ đức tính tốt đẹp. Chúng tôi nổi tiếng là loài vật có nghĩa, nên từ xưa, loài người đã có câu “báo đền ân khuyển mã”, chứng tỏ chúng tôi rất biết trả ơn, còn được vinh dự xếp đứng trước họ nhà ngựa nữa đó.

Chúng tôi luôn biết bảo vệ tài sản cho gia chủ, thấy kẻ lạ xâm nhập gia cư bất hợp pháp chúng tôi lăn xả vào bất kể hiểm nguy. Lúc gia chủ khó khăn, túng quẫn, chúng tôi sẳn lòng hy sinh thân mình để gia chủ được no lòng. Câu chuyện cảm động của cô chó Khoang nhà chị Dậu, cậu Vàng nhà Lão Hạc được cụ Ngô Tất Tố, cụ Nam Cao ghi nhận bằng tình cảm thiết tha.

Tiếp tục đọc