TRẤN NAM QUAN GIỜ Ở ĐÂU?

Ải Nam Quan
Ải Nam Quan

“Thế sự hà tu biệt hữu vô
Hoàng Lê công đức tự bình Hồ
Hà thời ẩn ước sương đao lạc
Đài sắc y hy huyết giáp ô”

(Dịch nghĩa: Chuyện đời xưa nay không còn nữa/ Nhà Lê có công đức bình giặc Hồ (Minh)/ Ánh đao loang loáng ẩn hiện trong ráng chiều/ Áo giáp còn hoen màu máu địch thấm vào)

Bài thơ này tôi đã đọc lâu lắm rồi, giờ không nhớ tác giả là ai, ở sách nào, nay viết lại không biết có chính xác từng chữ hay không; nhưng lời thơ thật lãng mạn, hào hùng, khiến cho người Việt Nam không khỏi tự hào về chiến công giữ nước của nhà Hậu Lê (Lê Thái Tổ – Lê Lợi) đuổi giặc Minh phương Bắc.

Tiếp tục đọc