SÁT CỘNG NÔ HỊCH

TuongTHD-SG

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 13/2/2016

Khai bút đầu Xuân Bính Thân 2016

SÁT CỘNG NÔ HỊCH

  1. Thường nghe: Con Hồng cháu Lạc, một cõi nước Nam.
  2. Dòng Lạc Hầu văn hiến làm đầu, giống Lạc Tướng an bang cơ nghiệp.
  3. Trên trước Nhân Tông, Hưng Ðạo, quân minh thần lương, đan tâm quân thần vi phụ tử. Kẻ dưới Ngũ Lão, Quốc Toản, thiếu niên xuất anh hùng, ái quốc vị nhân dân;

Tiếp tục đọc