Khai bút đầu Xuân: QUẬT KHỞI HỊCH

Trần Nhật Duật đánh trận Hàm Tử
Trần Nhật Duật đánh trận Hàm Tử

1. Thường nghe: Văn hiến bốn ngàn năm; Xưng hùng nòi Đại Việt.

2. Sinh trăm con đi gây dựng cơ đồ; Chôn cọc nhọn đánh tan quân cường địch.

3. Bờ cõi ngày ngày rộng mở, từ ải Nam quan đến mũi Cà Mau; Non sông một dãi nối liền, một tấc đất cũng chưa từng bị mất.

Tiếp tục đọc

KHAI BÚT ĐẦU NĂM CANH DẦN: SỨC MẠNH CỦA VĂN CHƯƠNG

Theo Từ điển Tiếng Hoa, văn (文) có nghĩa là nho nhã, nhỏ nhẹ, đẹp đẽ. Chương (章) là sách, trật tự, mạch lạc, điều lệ, con dấu, huy chương.

1139Theo Từ điển Tiếng Việt, “văn chương là lời văn, câu văn, tác phẩm văn học nói chung. Như vậy, không cần phải cất công lâu ngày chày cháng để viết ra một quyển sách dày mo mới gọi là văn chương, một bài thơ, một bài báo ngắn, một câu chuyện hài hước… được sáng tác ra mang hơi thở nóng bỏng của xã hội đương đại cũng là một tác phẩm văn chương.

Tiếp tục đọc

SÁT CỘNG NÔ HỊCH

TuongTHD-SG

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 13/2/2016

Khai bút đầu Xuân Bính Thân 2016

SÁT CỘNG NÔ HỊCH

  1. Thường nghe: Con Hồng cháu Lạc, một cõi nước Nam.
  2. Dòng Lạc Hầu văn hiến làm đầu, giống Lạc Tướng an bang cơ nghiệp.
  3. Trên trước Nhân Tông, Hưng Ðạo, quân minh thần lương, đan tâm quân thần vi phụ tử. Kẻ dưới Ngũ Lão, Quốc Toản, thiếu niên xuất anh hùng, ái quốc vị nhân dân;

Tiếp tục đọc