NỒI BÁNH TÉT ĐÊM GIAO THỪA

Bài đã đăng Tuần báo Trẻ ngày 04/2/2016

banhtet-tpt-01Bà ngoại tôi thuộc rất nhiều bài hát cổ ơi là cổ. Bây giờ, không biết những vị nào cỡ tuổi tôi trở lên (mà hồi nhỏ sống ở miền Nam) còn nhớ bài hát này hay không:

“Hội ca cầm là cái hội ca cầm/ Chúc cậu mợ giàu sang, vinh quang phú quý/ Phú quý vinh quang/ Chúc bá niên trường thọ/ Ðông là đông con cháu/ Trên ô tô, dưới thời ca nô/ Nằm giường ngà lại thêm nệm gấm/ Ði đôi giày ma mị/ Ngồi thời nệm loan/ Cái răng cô bịt bằng vàng/ Ði cây dù xi-cu-la/ Giống hình tiên nga, tiên nga/ Ống píp hút thuốc bao xanh/ Lần nhà lầu bốn bên thành quanh/ Bóp phơi xài vặt giấy xăng”.

Tiếp tục đọc