ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 73

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 31/7/2016

SanDiegoÔng Hải lên xe thùng xong thì cửa cổng mở ra. Tôi nhìn thấy một chiếc xe con chở đầy người mặc thường phục chạy trước khoảng 5-6 mét, tới cái xe đang chở tôi, ngoái đầu lại nhìn thấy một xe con khác cũng đi bọc hậu đằng sau giống y như cái xe chạy đằng trước.

Tiếp tục đọc