ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 67

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 04/7/2016

LeTruyDieuTrong khi tôi gặp luật sư, lúc nào cũng có mặt ông Trần Văn Cống và ba, bốn cán bộ trại tạm giam ngồi xung quanh, có một cán bộ ôm quyển sổ to lù lù ngồi chi chép, nói câu gì thằng cán bộ nó ghi vô câu đó, cho nên ngu sao nói nhiều cho bọn công an chúng nó biết “âm mưu” của mình. Tôi cũng không nói cho Đạt biết là tôi đã chuẩn bị xong bài bào chữa rồi.

Tiếp tục đọc