ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 72

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 24/7/2016

TanTôi không muốn hỏi nhiều, biết càng nhiều càng đau lòng. Chuyện này cứ xếp lại để đó, khi nào tôi có cơ hội ra ngoài tôi sẽ tính sổ với bọn Cộng Sản bất lương này. Tôi lặp lại lần nữa cho hai đứa nó nhớ việc tôi dặn có gì phải hỏi ý kiến các cha, đừng có tin ai hết. Ở nhà có gì khó khăn cứ nói thẳng với cha nhờ cha giúp đỡ, đừng ngại, coi cha như người trong gia đình mình.

Tiếp tục đọc