NGỌT MÁT CANH BẦU

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 20/7/2016

Minh-hoa_Canh-bau Thầy giáo tôi đã mất cách đây hơn hai mươi năm, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in giọng Huế trầm bổng cuốn hút của thầy. Tôi không có diễm phúc được nghe thầy giảng nhiều, nhưng mỗi lần được nghe thầy giảng là mỗi lần chúng tôi có cảm giác được bay bổng trong thiên đường ngôn ngữ dân gian tiếng Việt.

Tiếp tục đọc