ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 70

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 13/7/2016

IMG_11062…Tôi nhớ lại phiên tòa xử tám giáo dân Thái Hà ở Hà Nội ngày 8 tháng 12 năm 2010 có ông tùy viên chính trị Ðại Sứ Quán Mỹ đến tham dự dù không được cho vào trong phòng xử, vẫn có báo chí của các hãng thông tấn nước ngoài lượn xung quanh cũng vì không được vào, nhưng chắc chắn tiếng nói của giáo dân Thái Hà không rơi vào lạc lõng.

Tiếp tục đọc