NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

NhanQuyen
Bản viết tay của Tạ Phong Tần

Thơ của Tạ Phong Tần gửi ra từ trại 5 (do người tù dân oan Cấn Thị Thêu mang về sau khi mãn hạn tù oan!)

Nhân sinh hà vị thỏa chí hùng
Quyền uy rồi cũng trả tay không
Cho hay dâng hiến là nhận lãnh
Người đi kẻ ở chẳng bận lòng
Việt điểu, mã Hồ tê cố quận
Nam phong, Bắc tuyết ức cựu hồng
Thân tại ngục trung tâm tại ngoại
Yêu đào cương liệt diệt độc trùng.

Ngày 30-6-2015,
Tạ Phong Tần.

Tác giả chú thích:

Tiếp tục đọc