ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 114

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 24/12/2016

TuanDat20Có lẽ bọn công an có đứa nghe tôi nói như vậy vội báo cáo cho sếp nó biết, nên sau khi hết giờ thăm gặp chúng nó không dẫn tôi về phòng giam như thường lệ, mà dẫn luôn xuống bệnh viện của trại khám khiết đủ thứ, rồi còn nói thêm là tôi muốn thuốc gì cứ nói ở đây sẽ có đủ cho tôi, không cần mua ở ngoài. Ông bác sĩ trại Chí Hòa còn nói đã kê toa cấp cho tôi thứ thuốc tạo chất nhờn cho xương khớp mà từ trước tới giờ trại này chưa có cấp cho tù nhân nào hết. Ái chà, sao tử tế đột xuất vậy trời!

Tiếp tục đọc