ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 110

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 11/12/2016

03122016Nói thêm là anh Lương có nói nghe phong phanh là thằng em trai tôi tên Tạ Minh Tuấn bị bắt giam đem về Trà Vinh mà không biết chuyện gì xảy ra, vì anh Lương chưa liên lạc được với người nhà của tôi.

Tiếp tục đọc