TẠ PHONG TẦN ĐÃ CHUYỂN $2,000 ỦNG HỘ NGƯ DÂN MIỀN TRUNG KIỆN FORMOSA

chanamNhư đã thông báo, ngày 18 tháng 11 năm 2016 Tạ Phong Tần đã đến Bưu điện Westminster city gởi tấm biểu trưng giải NQVN năm 2012 mà Tạ Phong Tần đã nhận đến địa chỉ trụ sở MLNQVN tại Westminster city.

Tiếp tục đọc