TẠ PHONG TẦN TRẢ LỜI ÔNG NGÔ VĂN HIẾU

kimthu2Thưa ông Ngô Văn Hiếu!

Một kẻ nào đó đã viết trên blog cá nhân, nhưng vì nó được ông Ngô Văn Hiếu là người của MLNQVN tại Nam Cali chính thức thừa nhận, và gởi cho anh Nguyễn Kim Bình là Phó Chủ tịch Cộng đồng Nam Cali (chớ không phải là gởi cho anh Trương Ngãi Vinh, Chủ tịch Cộng đồng Nam Cali, là người có tên trong thư Kiến nghị). Vì vậy, Tạ Phong Tần trả lời đây là trả lời cho ông Ngô Văn Hiếu, chớ Tạ Phong Tần không quan tâm đến đến cái loại ở ngay Little Sài Gòn mà không dám trực diện trao đổi thẳng thắn, chỉ bóng gió vu vơ xa gần, kiểu đó Tạ Phong Tần coi khinh là loại hạ đẳng.

Tiếp tục đọc