ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 103

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 13/11/2016

thapnenTôi ở trại Chí Hòa được khoảng hai tháng thì cán bộ trại báo điều tra viên An Ninh Điều Tra muốn gặp tôi. Ngạc nhiên quá, đã kết thúc điều tra, xét xử sơ thẩm rồi, điều tra viên đã hết nhiệm vụ thì gặp tôi làm cái gì? Tò mò quá, tôi bèn theo cán bộ trại đi ra, thấy ông Trần Văn Cống và một thằng mặc đồ an ninh nhỏ nhỏ khoảng chừng hai mấy tuổi đi theo ôm một cái cặp hồ sơ.

Tiếp tục đọc