ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 99

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 29/10/2016

t11Trong phòng giam không có giấy viết gì hết. Con Duyên lấy mấy cái bọc nilon trắng lớn rọc ra thành một miếng bự khoảng bằng tờ giấy A4, lấy cái bàn chải đánh răng mài xuống nền nhà cho cái cán bàn chải nhọn lên, rồi tôi đọc cho nó viết chữ đè lên miếng nilon. Khi cầm lên soi dưới ánh đèn thì thấy chữ, để xuống thì không thấy. Tôi đọc cho nó chép Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính, Kinh Sáng Soi, Kinh Cám Ơn, Kinh Sáng Danh, ba câu lạy đọc sau khi đọc xong chuỗi kinh.

Tiếp tục đọc

TẠ PHONG TẦN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN BÁO TRẺ

Đã đăng báo Trẻ ngày 31/10/2016

Do nhà báo Trịnh Thanh Thủy thực hiện

taphongtan1Trịnh Thanh Thủy (TTT):  Mới đây blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt, xin cho biết quan điểm của cô về vấn đề đàn áp phong trào đấu tranh hiện nay qua chuyện Mẹ Nấm. Liệu có phải là một chiến dịch đàn áp mới hay không? và liệu phong trào dân chủ trong nước nên chuẩn bị gì để đối phó?

Tiếp tục đọc