ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 98

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 26/10/2016

tan-vechiCứ vậy ngày nào nó cũng lập tức thông tin cho tôi khi tờ báo chưa vô tới trong phòng. Chỉ thay cái tên Nguyễn Tấn Dũng thành Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hải, Vũ Đức Đam, v.v… mà thôi.

Tiếp tục đọc