ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

NgVanQuy2Đề bài:

Câu hỏi tìm hiểu về đồng chấy Đại tá Nguyễn Văn Quý – Trưởng Công an huyện Bình Chánh, TPHCM.

Người chơi có thể liên hệ với các đồng chấy khác của đoẻng ta, ví dụ đồng chấy Trần Văn Truyền, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, v.v…

Tiếp tục đọc