CHÍNH TRỊ VÀ QUYỀN PHẢN ĐỐI THEO LƯƠNG TÂM

Tìm hiểu “Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo”

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Chính trị trong đời sống xã hội

Những người quen của tôi, khi gặp tôi họ đều nói giống nhau một câu: “Có thằng (XYZ nào đó) tự dưng nó gặp tui, nó nói tui đừng có giao thiệp gì với chị, chị là đối tượng chính trị đó, nó nói tui hổng nên liên quan tới chính trị”. Tôi hỏi lại: “Vậy chớ anh (chị, em) có biết thằng đó tên gì, ở đâu, cơ quan nào không?”. Họ trả lời: “Nó lạ hoắc hà, tui hỏi tên, hỏi giấy tờ nó là cán bộ cơ quan nào thì nó lẹ lẹ bỏ đi một nước. Tui nghe nói tới chính trị tui sợ quá”. Tôi cười mà bảo rằng: “Bọn này nó chỉ giỏi lừa gạt dân chúng. Chính trị thì có gì mà sợ. Nếu muốn kiếm cớ gán ghép vu vạ cho người lương thiện thì mỗi ngày anh (chị, em) ăn, uống, ngủ nghỉ, thở, đi WC… cũng liên quan đến chính trị nữa”. Họ hỏi liên quan thế nào, tôi nói để từ từ tôi rảnh rang viết bài giải thích, chớ nói nhiều quá một lúc anh (chị, em) cũng quên hết. Vậy mà phải hơn một tháng sau tôi mới có thể “trả nợ” lời hứa của mình.

Tiếp tục đọc