LÀM GIÀU NƯỚC LỌA

DiBoCCNửa tháng nay, dân tình trong Việt Nam xôn xao quá mạng về việc Bộ Công an ban hành Thông tư 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 “hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”, có hiệu lực thi hành từ ngày 06/1/2016. Nếu chủ phương tiện không thực hiện sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ với mức phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Tiếp tục đọc