NÊN HAY KHÔNG NÊN ĐỐI THOẠI VỚI CỘNG SẢN?

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Nhân việc ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 18/5/2017 phát biểu: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận…” và cho biết ông đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc “tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục đọc