ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 145

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 29/4/2017

Biểu tình yểm trợ quốc nội ngày 29/4/2017 tại Little SG, Nam California, USA.

– Tôi nhớ là có văn bản mà. Tôi cam đoan với chị Tần là có văn bản. – Đặng Minh Quang nói.

– Tôi không tin, nói có sách, mách có chứng, có thì đưa ra. Cộng Sản dối trá, lừa gạt qua nhiều rồi, nói suông với tôi là không được. – Tôi nói.

Tiếp tục đọc