ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 144

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 26/4/2016

Dự lễ truy điệu chiến sĩ trận vong QL VNCH- 2016

Tôi nghe Phó Giám thị Lê Bá Thụy nói không có tiền tổ chức múa lân cho tù nhân coi ngày Tết thì mắc cười quá, trong bụng nghĩ: Xạo vừa vừa thôi cha, múa lân trong tù làm gì tốn tiền mà nói không có tiền. Nhân công có sẵn, tre có sẵn, giấy báo Nhân Dân khổ lớn có sẵn hàng núi, muốn dán bao nhiêu cái đầu lân lại không được.

Tiếp tục đọc

JANE FONDA – KẺ PHẢN BỘI NƯỚC MỸ

Lời bạt:

Bài viết này đã được phổ biến trên mạng internet từ tháng 6 năm 2011. Hôm nay, lại một lần nữa chúng ta cùng nhìn lại kinh nghiệm đau thương của Miền Nam Việt Nam với đảng Dân Chủ – 42 Years After 04/30/1975.

Xin chuyển đến quý vị bài viết của cựu quân nhân Mỹ- ông RONALD D. SAMPSON, CMSgt, USAF 716, Trung đội Bảo trì, Trưởng toán Bảo trì DSN 875-6431, COMM: 883-6343.

Tạ Phong Tần

Tiếp tục đọc