HUYẾT ĐIỀN KÝ – Hồi thứ 2

血 田 記

HUYẾT ĐIỀN KÝ

Hồi thứ Hai

Tưởng bĩ tượng kỷ, tín quái gian mưu Phú Điền chủ nhân táng thân trung lao lý
Khi trá lương dân, trợ Trụ tác ác Bất Hiếu pháp quan “thiện nghệ” nghiệp khuyển ưng

* * *

Tiếp tục đọc

HUYẾT ĐIỀN KÝ – Hồi thứ 1

Lời giới thiệu:

Sau một ngày ngồi thẳng đơ xương sống đến chai đít để đọc, xem, nghe… , tại hạ tức cảnh sinh… sự, bèn nổi hứng bắt chước tiền nhân, trổ tài “nối điêu”, vừa ngồi ăn cơm vừa viết truyện này. Mới viết được Hồi thứ Nhất thôi, nếu quý vị độc giả có yêu cầu nhiều nhiều thì tại hạ mới viết tiếp, bằng không truyện đến đây là chấm hết.

Tiếp tục đọc