QUÊ NHÀ THANH MINH TẢO MỘ

Nhận được hình cúng Thanh Minh ở quê nhà, tức cảnh viết chùm thơ này.

I

Hun hút trời Nam vạn dặm trường
Kẻ ở, người đi vọng cố hương
Nước mất dễ đâu nhà yên ổn
Khăn trắng trùm lên nỗi tang thương
Thù nhà, nợ nước hai vai gánh
Dông bão nào đâu quản tuyết sương
Báo phục, rửa hờn gương Trưng, Triệu
Mới thỏa chí hùng rạng bốn phương.

Tiếp tục đọc