KHÚC CA BI TRÁNG SONG NGỌC

Giáo dân Song Ngọc, Nghệ An đi kiện Formosa bị nhà cầm quyền Cộng nô chận đường đánh đập.
Giáo dân Song Ngọc, Nghệ An đi kiện Formosa bị nhà cầm quyền Cộng nô chận đường đánh đập.

Từ thuở bốn ngàn năm văn hiến
Vốn chuyên nghề đánh cá miền Trung
Biển kia vốn đã là nhà
Bao đời sinh sống hiền hòa mà vui
Lòng vốn dĩ không cầu đại sự
Bỏ ngoài tai phú quý công danh Tiếp tục đọc

HÃY “TỪ BỎ CHÍNH MÌNH”!

Ảnh: FB Lm Lê Ngoc Thanh
Ảnh: FB Lm Lê Ngoc Thanh

Trả lời quan Tổng trấn Philatô, Đức Yêsu nói: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18, 37). Làm chứng cho sự thật, mới nghe cứ tưởng chừng như đơn giản. Có gì to tát đâu, sự thật là những gì đang diễn ra quanh chúng ta, nó xảy ra như thế nào thì chúng ta cứ như thế mà xác nhận sự việc đó, không thêm thắt, không đẻo bớt, cũng không bóp méo, không bẻ cong, không tường thuật nửa vời… “làm chứng cho sự thật” thiệt là quá dễ.

Tiếp tục đọc