TỐNG GIANG THỜI THỔ TẢ

Bài đã đăng Thời Báo Canada

Tranh vẽ Võ Tòng
Tranh vẽ Võ Tòng

Thủy Hử Truyện là tác phẩm của nhà văn Thi Nại Am đời nhà Minh. Hồi mới mười mấy tuổi, tôi mê đọc Thủy Hử lắm, đêm nào tôi cũng thắp ngọn đèn dầu to bằng hạt đậu nành bưng vào mùng nằm đọc sách. Sách dịch văn chương lưu loát, bay bỗng, có hình vẽ minh họa từng nhân vật kèm theo rất đẹp.

Tiếp tục đọc