MÁT RƯỢI MỒNG TƠI

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 20/9/2017

Con nít nhà quê, ngoài giờ đi học ở trường, thời gian còn lại thả rông đi tha thẩn hết vườn này qua ruộng nọ chơi, có khi đi chỉ một mình để trải nghiệm “cảm giác mạnh” tự khám phá, có khi kéo bầy kéo lũ ầm ĩ cho vui.

Tiếp tục đọc