ĐẤU TRANH KIỂU TRÙM MỀN

Nếu ngày xưa Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông cứ ở nhà trùm mền hô hào chống Pháp rồi trốn kỹ (ra nước ngoài chẳng hạn) thì Pháp chẳng động đến sợi lông chưn của người nào và họ cũng không phải vị quốc vong thân trên đoạn đầu đài. Thiệt là phẻ re! Nhưng nếu như thế thì hôm nay dân tộc VN chúng ta không có các anh hùng nghĩa sĩ Yên Bái để mà tự hào, tôn vinh, và noi gương chiến đấu.

Tiếp tục đọc