ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 134

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 18/3/2017

Biểu tình chống Tàu cộng, Việt cộng ngày 18/3/2017 tại Little Sài Gòn.

– Chị định tuyệt thực bao nhiêu ngày? – Lê Bá Thụy hỏi.

– Tôi không biết, cho đến khi nào yêu cầu của tôi được đáp ứng. – Tôi nói.

Lê Bá Thụy gọi một cán bộ nam còn trẻ lại hỏi:

– Còn phòng nào rộng rãi hơn không?

Thằng này vội đi lấy một quyển sổ to đùng ra lật coi rồi nói:

– Phòng Đội 10 ở trên lầu 1 phía trước.

Tiếp tục đọc