CHẤT VẤN Ở QUỐC HỘI CSVN THỰC CHẤT CHỈ LÀ MÀN KỊCH MỊ DÂN

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý với đề tài “Chất vấn ở Quốc hội CSVN thực chất chỉ là màn kịch mị dân” vào chiều ngày 10 tháng 6 năm 2019 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.