TẾT THỜI BAO CẤP

Bài đã đăng báo Trẻ Magazine Xuân Quý Dậu (2017) 

Trong nhà tôi có một đống sách cũ xưa để lại. Tuy là chưa tới mức độ “phần thư khanh nho” như bạo chúa Tần Thủy Hoàng, nhưng bị nhà cầm quyền cộng sản liệt tất cả những loại sách, báo, thơ, nhạc xuất bản từ 30/4/1975 trở về trước đều là “văn hóa phẩm đồi trụy”. Dân chúng phải giấu không để cho cán bộ cộng sản nhìn thấy, ai đọc phải đọc lén đừng để người khác nhìn thấy nó đi báo cáo thì nguy to, mà bạn bè thân hữu muốn mượn đọc cũng phải lén lút giấu bằng một lý do công khai nào đó mới mượn được. Nếu “chính quyền” nhìn thấy nhẹ cũng bị ‘tịch thu”, mất cuốn sách quý, nặng hơn là kèm theo “cải tạo tại chỗ” do chính các cán bộ xã đó “giảng dạy”. Đọc sách mà như đi ăn trộm.

Tiếp tục đọc

SỞ KHỈ MINI Ở SANTA ANA, OC

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Sở Thú Santa Ana ở Prentice Park, thuộc Thành phố Santa Ana, California là một vườn thú rộng 20 mẫu Anh (tương đương 8.1 hecta), với nhiều loại thực vật lạ khu vực Trung và Nam Mỹ. Sở Khỉ được thành lập vào năm 1952, thuộc quyền sở hữu và điều hành của Thành phố Santa Ana. Năm 1092, ông Joseph Prentice đã hiến đất cho vườn thú với thỏa thuận rằng Thành phố phải giữ ít nhất 50 con khỉ mãi mãi. Có lẽ vì điều kiện thỏa thuận này mà Thành phố Santa Ana thực hiện đúng theo nguyện vọng của ông Joseph Prentice khi Thành phố đã và đang duy trì một bộ sưu tập linh trưởng rộng lớn với hơn một chục loài khỉ quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới tại Sở Khỉ này.

Tiếp tục đọc