CÂU ĐỐI CHO NĂM MỚI CỦA TẠ PHONG TẦN

Than ôi! Thế sự đảo điên, nhiều đứa cuồng đồ, đĩ điếm lên ngôi làm thần tượng/

Chán thay! Thị phi nghiêng ngữa, lắm kẻ tin lầm, anh hùng sai bước phải sa cơ.