SÚP CUA

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 26/7/2017

Ầu ơ… Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng/ Về sông ăn cá, về đồng ăn cua,” “Con cua tám cẳng hai càng/Chẳng đi mà lại bò ngang cả ngày” là những câu hát ru người miền Tây Nam Bộ nghe đi nghe lại từ khi mới lọt lòng cho đến lớn. Xứ tôi chẳng những có sông nhiều mà đồng ruộng cũng nhiều, biển cũng nhiều, cho nên cua là thứ không bao giờ thiếu, có thể nói là “kính thưa đủ thứ các chủng loại cua.”

Tiếp tục đọc