VIẾNG LĂNG ĐỨC TẢ QUÂN NGÀY CUỐI NĂM

3286827347_a8507303da_oHồi nhỏ ở dưới quê, nghe người ta nói Sài Gòn có Lăng Ông Bà Chiểu, tôi cứ tưởng “Lăng Ông Bà Chiểu” tức là lăng của “vợ chồng ông Chiểu, bà Chiểu”. Sau này, lên Sài Gòn đi học, tôi mới biết Lăng Ông Bà Chiểu là Lăng của Tả quân Lê Văn Duyệt, một khai quốc công thần đời nhà Nguyễn.

Tiếp tục đọc