ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 83

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 04/9/2016

27082016-3Bắt đầu từ đó, lúc đứng cũng như ngồi, tôi luôn luôn đứng thẳng, ngồi thẳng, lưng giữ lúc nào cũng thẳng, ngẩng cao đầu, nắm tay nắm chặt giữ hai bên đường chỉ quần. Nói to dõng dạc, rõ ràng từng tiếng, mắt nhìn thẳng vào ba thằng hội đồng xét xử. Cần đối thoại với Nguyễn Quang Vinh thì quay sang nhìn thẳng vào mặt Nguyễn Quang Vinh.

Tiếp tục đọc